Right to Information Act, 2005 (RTI)

 

Download all of the RTI formats here. (English)

సమాచార హక్కు చట్టం ఫార్మట్స్ (తెలుగు)

This is the link to the online portal for filing RTIs.

 1. RTI Sample Application format. (English)
  సమాచార హక్కు చట్టం దరఖాస్తు నమూనా (తెలుగు)
 1. RTI Application Memorandum. (English)
  మెమొరాండం/ఫిర్యాదు  తీసుకున్న చర్యలపై  సమాచార హక్కు చట్టం దరఖాస్తు (తెలుగు )
 1. Application for First Appeal. (English)
  మొదటి    అప్పీల్  కోసం దరఖాస్తు (తెలుగు)
 2. Application for Second Appeal. (English)
  రెండవ   అప్పీల్  కోసం దరఖాస్తు (తెలుగు)
 3. Application for File Verification. (English)
  ఫైల్ ధృవీకరణ కోసం దరఖాస్తు( తెలుగు)
 4. Non-Compliance Petition. (English)
  నాన్ కంప్లియన్స్ పిటిషన్ (తెలుగు)
 5. Complaint to Information Commission. (English)
  సమాచార కమిషన్ కు ఫిర్యాదు (తెలుగు)