Our Team


Anuradha De

Anuradha De

Anuradha@libtech.in

Chakradhar

Chakradhar Buddha

Chakradhar@libtech.in

Rajendran

Rajendran Narayanan

n.rajendran@gmail.com

Sakina

Sakina Dhorajiwala

sakinahnd@gmail.com

Vivek

Vivek Srinivasan

vivekdse@gmail.com


B.D.S. Kishore

B.D.S. Kishore

Kishore@libtech.in

Laavanya Tamang

Laavanya Tamang

Laavanya@libtech.in

Rahul Mukkera

Rahul Mukkera

Rahul@libtech.in

Vanthala Bhaskar Rao

Vanthala Bhaskar Rao

contactus@libtech.in

Manisha Diggi

Manisha Diggi

Manisha@libtech.in

Apurva Gupta

Apurva Gupta

Apurva@libtech.in

Parul Saboo

Parul
Saboo

Parul@libtech.in

Sameet Panda

Sameet Panda

Sameet@libtech.in

Kuruva Venkateswarlu

Kuruva Venkateswarlu

contactus@libtech.in

Devahuti Sarkar

Devahuti
Sarkar

contactus@libtech.in


Rajesh Golani

Rajesh Golani

togoli@gmail.com

Manisha Diggi

Mantri Diwakar

Diwakar@libtech.in

Mayank Rungta

Mayank Rungta

contactus@libtech.in

Gajjalagari Naveen Kumar

Gajjalagari Naveen Kumar

Naveen@libtech.in

Vanthala Bhaskar Rao

Suguna Bheemarasetti

Suguna@libtech.in


Jartha MatyaKonda Babu

Jartha MatyaKonda Babu

Lakshmanrao Korra

Lakshmanrao Korra

Pangi Malleswar Rao

Pangi Malleswar Rao

Nanhku Singh

Nanhku
Singh

Mohit Sharma, Ranadheer Malla, Upasak Das, Vibhore Vardhan, Vishal Bhutani, Sheik. Goush Saheb